Flerspråklige korpus

Oslo Multilingual Corpus (OMC) er en samling av flerspråklige tekstkorpus som består av originaltekster og oversettelser.

RuN-korpuset er et parallellkorpus med norske, russiske og engelske tekster.