RuN-korpuset

RuN-korpuset er et parallellkorpus med norske, russiske og engelske tekster.

Tekstene er parallellstilt på setningsnivå og er tagget med grammatisk informasjon på ordnivå.

Korpuset inneholder ca. 1,2 millioner ord på norsk, 1,2 millioner ord på russisk og 500 000 ord på engelsk.

Korpuset er gjort søkbart i korpussøkesystemet Glossa, som er utviklet av Tekstlaboratoriet.


RuN-korpuset er tilgjengelig for forskning.

Se prosjektets hjemmeside.
Søk om brukernavn og passord


Søk i korpuset


 

 

Publisert 27. apr. 2010 14:33 - Sist endret 27. okt. 2017 13:17