Skriftspråkskorpus

Bosnisk-korpuset består av 1,5 millioner ord skrevet av forfattere fra Bosnia-Hercegovina.

ELENOR (Español Lengua Extranjera en Noruega) er et korpus som inneholder eksamensoppgaver skrevet på spansk av studenter i Norge.

Elevtekster fra avgangsprøven i norsk hovedmål.

Bokmålstekster fra 1985 til i dag.

NORINT-korpuset inneholder muntlig materiale fra 51 og skriftlig materiale fra 116 voksne internasjonale studenter som gikk på norskkurs på høyere nivå ved Universitetet i Oslo sommeren 2014 og 2015.

5000 elevtekster skrevet av elever på 3. og 4., 6. og 7. trinn i grunnskolen.

Norsk webkorpus med 700 millioner ord.

Tekster på bokmål og nynorsk fra aviser, ukeblad, romaner og offentlige dokument.

Tekster skrevet av elever i videregående opplæring på yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Nyhetstekster fra the Linguistic Data Consortium.