The French Newspaper Corpus

Nyhetstekster fra the Linguistic Data Consortium.

LDC står det med bokstaver. Rød farge på hvit. Illustrasjon.

Korpuset inneholder en milliard ord.

Korpuset er tilgjengelig for forskere og studenter tilknyttet Universitetet i Oslo.

Korpuset er gjort søkbart i korpussøkesystemet Glossa, som er utviklet av Tekstlaboratoriet.

Send en epost til tekstlab-post@iln.uio.no om du ønsker å bruke korpuset.

Les mer om korpuset

 

Søk i korpuset

 

 

 


Tekstlab. står det med bokstaver. Logo.

Publisert 28. apr. 2010 11:32 - Sist endret 15. apr. 2020 10:55