KAL-korpuset

Elevtekster fra avgangsprøven i norsk hovedmål.

KAL står det med bokstaver. Blå bokstaver på orange bakgrunn. Logo.

KAL-korpuset (Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig) består av drøyt 3300 elevtekster skrevet til avgangsprøven i norsk hovedmål i årene 1998, 1999, 2000 og 2001. Databasen inneholder også tilhørende karakterdata og andre bakgrunnsdata.

Korpuset er fritt tilgjengelig for forskning.

Les mer om KAL-korpuset

Søk i korpuset

 

 

Tekstlab. står det med bokstaver. Logo.

 

 

 

Publisert 28. apr. 2010 13:45 - Sist endret 15. apr. 2020 10:44