Leksikografisk bokmålskorpus

Bokmålstekster fra 1985 til 2013.

Korpuset består av omlag 100 millioner ord.

Korpuset er tagget med Oslo-Bergen-taggeren og merket med informasjon om tekstprodusentenes kjønn, alder og geografiske tilhørighet, i tillegg til sjanger, emne og andre vanlige kildeopplysninger.

Korpuset er gjort søkbart i korpussøkesystemet Glossa, som er utviklet av Tekstlaboratoriet.

Leksikografisk bokmålskorpus er fritt tilgjengelig for forskning. Logg deg inn med Feide, eduGAIN eller Clarin eller ta kontakt med tekstlab-post@iln.uio.no.

Les mer om Leksikografisk bokmålskorpus.

 

Søk i korpuset

 

 

 


Tekstlab. står det med bokstaver. Logo.

 

Publisert 28. apr. 2010 13:48 - Sist endret 21. mars 2022 15:06