SKRIV-korpuset

Tekster skrevet av elever i videregående opplæring på yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

SKRIV-korpuset (Skriving i videregående skole) består av elevtekster fra tentamener, skolearbeid og praksisuker. De er skrevet innenfor norskfaget og innenfor elevenes ulike programfag fra Bygg- og anleggsteknikk, Service og samferdsel, Elektrofag og Helse- og oppvekstfag.

Det er spesielt tilrettelagt for analyse av tekster skrevet av elever som har norsk som sitt andrespråk.

 

 

Les mer om korpuset

 

Søk i korpuset

 

"Tekstlab." står det. Logo.

Publisert 5. jan. 2015 16:30 - Sist endret 28. feb. 2020 13:05