Talespråkskorpus

Lege-pasient-korpuset er et unikt korpus med transkripsjoner av samtaler mellom leger og pasienter i forskjellige typer konsultasjoner på Akershus universitetssykehus (Ahus).

BigBrother-korpuset er et talespråkskorpus som består av ortografiske transkripsjoner knyttet til lyd og videoopptak fraTVNorges Big Brother-sendinger fra 2001.

CANS - amerikanordisk talespråkskorpus er et talespråkskorpus med opptak av norsk- og svenskamerikanere i Amerika.

LIA norsk inneheld opptak og transkripsjonar av eldre dialektopptak frå fire norske universitet. Korpuset har heile 1374 informanter frå 226  kommunar i Noreg, i alt ca 3,5 millionar ord.

Bildet kan inneholde: font.

LIA Sápmi - Sámegiela hállangiellakorpus inneheld opptak og transkripsjonar frå nordsamiske område. 

Mandarin Audio Idiolect Dictionary (MAID) er en ca. 2000 timer lang lydordbok på Manchu, en Peking-kinesisk dialekt.

Nordisk dialektkorpus er et talespråkskorpus med norske, svenske, danske, islandske og færøyske dialekter.

NORINT-korpuset inneholder muntlig materiale fra 51 og skriftlig materiale fra 116 voksne internasjonale studenter som gikk på norskkurs på høyere nivå ved Universitetet i Oslo sommeren 2014 og 2015.

Norsk talespråkskorpus - Oslodelen

Ruija-korpuset er et korpus med talemål fra kvensk- og finskspråklige områder.

Talespråkskorpus med finlandssvensk.

TAUS er et talespråkskorpus fra Oslo.