CANS - amerikanordisk talespråkskorpus

CANS - amerikanordisk talespråkskorpus er et talespråkskorpus med opptak av norsk- og svenskamerikanere i Amerika.

Norsk i Amerika står det. Og tre blåfarger. Logo.

Korpuset består av transkripsjoner av intervjuer og samtaler knyttet til lyd- og videoopptak.

Korpuset er fritt tilgjengelig for forskning. Logg deg inn med Feide, eduGAIN eller Clarin.

CANS - amerikanordisk talespråkskorpus er utviklet av Tekstlaboratoriet ved ILN, Universitetet i Oslo.

Les mer på hjemmesiden til CANS - amerikanordisk talespråkskorpus

 

Søk i korpuset

 

 

 


Tekstlab. står det med bokstaver. Logo.

 

Publisert 17. juni 2016 14:52 - Sist endret 15. apr. 2020 10:56