Lege-pasient-korpuset fra Ahus

Lege-pasient-korpuset er et unikt korpus med transkripsjoner av samtaler mellom leger og pasienter i forskjellige typer konsultasjoner på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Kvinnelig lege plasserer stetoskop på brystet på en mann. Tegning.

Transkripsjonene i korpuset bygger på videoopptak av samtaler mellom lege og pasient/pårørende ved Ahus i 2007 og 2008. Fordi materialet er sensitivt, er ikke lydfilene tilgjengelige i korpuset.

Korpuset er tilgjengelig for forskning.

Lege-pasient-korpuset fra Ahus er utviklet av Tekstlaboratoriet ved ILN, Universitetet i Oslo i samarbeid med professor Pål Gulbrandsen ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Les mer om Lege-pasient-korpuset fra Ahus
 

Logg inn med Feide, eduGAIN eller CLARIN, eller kontakt tekstlab-post@iln.uio.no

 

Søk i korpuset

 

 

 


Tekstlab. står det med sorte bokstaver. Logo.

 

Publisert 17. juni 2016 15:54 - Sist endret 15. apr. 2020 15:04