Lege-pasient-korpuset fra Ahus

Lege-pasient-korpuset er et unikt korpus med transkripsjoner av samtaler mellom leger og pasienter i forskjellige typer konsultasjoner på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Transkripsjonene i korpuset bygger på videoopptak av samtaler mellom lege og pasient/pårørende ved Ahus i 2007 og 2008. Fordi materialet er sensitivt, er ikke lydfilene tilgjengelige i korpuset.

Korpuset er tilgjengelig for forskning.

Lege-pasient-korpuset fra Ahus er utviklet av Tekstlaboratoriet ved ILN, Universitetet i Oslo i samarbeid med professor Pål Gulbrandsen ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Les mer om Lege-pasient-korpuset fra Ahus
 

Logg inn med Feide, eduGAIN eller CLARIN, eller kontakt tekstlab-post@iln.uio.no

 

Søk i korpuset

 

 

 


Tekstlaboratoriet

 

Publisert 17. juni 2016 15:54 - Sist endret 14. des. 2018 15:15