NORINT-korpuset: Talespråk

NORINT-korpuset inneholder muntlig og skriftlig norsk innlærerspråk av voksne internasjonale studenter med norskferdigheter på eller over nivå B1.

Skjermbilde fra NORINT. Illustrasjon.

Les mer om NORINT-korpuset

Taledelen av korpuset er delt i to:

NORINT tale
Denne delen består av intervjuer og samtaler, i alt nesten 104 000 token.

Søk i NORINT tale

NORINT opplest
57 informanter, 48 av dem de samme som har bidratt til NORINT tale, leser opp 60 utvalgte setninger og en liten historie.

Søk i NORINT opplest

 

 


Tekstlab. står det med svarte bokstaver. Logo.

 

 

Publisert 5. apr. 2017 14:43 - Sist endret 9. mars 2022 10:51