NoTa-Oslo

Norsk talespråkskorpus - Oslodelen

NoTa-Oslo er et talespråkskorpus med opptak fra 2004 - 2006 med ca 900.000 ord knyttet til lyd- og videoopptak.

Korpuset inneholder ortografiske transkripsjoner av samtaler og intervju fra informanter født og oppvokst i Oslo-området.

144 av informantene er representative med hensyn til alder, kjønn, bosted og utdannelse.

NoTa-Oslo er utviklet av Tekstlaboratoriet.

Korpuset er fritt tilgjengelig for forskning.

Les mer på hjemmeside til NoTa-Oslo.
Søk om brukernavn og passord.


Søk i korpuset

 

 

 

 

Publisert 28. apr. 2010 13:56 - Sist endret 12. apr. 2012 19:51