Ruija-korpuset

Ruija-korpuset er et korpus med talemål fra kvensk- og finskspråklige områder.

Foto: Vilfred Ingilæ

Opptakene ble gjort i tidsrommet 1960 til 2009. Ruija-korpuset er det første korpuset for kvensk språk, og inneholder 428 971 ord fordelt på 76 timer og 18 minutters tale.

Korpuset er gjort søkbart i korpussøkesystemet Glossa, som er utviklet av Tekstlaboratoriet.

Ruija-korpuset er tilgjengelig for forskning.

Søk om brukernavn og passord.

Les mer om Ruija-korpuset.


Søk i korpuset


 

 

 

Publisert 8. juni 2010 13:21 - Sist endret 27. okt. 2017 13:17