Ruija-korpuset

Ruija-korpuset er et korpus med talemål fra kvensk- og finskspråklige områder.

Vinterlandskap med utsyn nedover en dal med fjord og fjell. Foto.
Foto: Vilfred Ingilæ

Opptakene er gjort i tidsrommet 1960 til 2014. Ruija-korpuset er det første korpuset for kvensk språk, og inneholder nesten 522 000 ord.

Korpuset er gjort søkbart i korpussøkesystemet Glossa, som er utviklet av Tekstlaboratoriet.

Ruija-korpuset er tilgjengelig for forskning. Kontakt professor Pia Lane for å få tilgang til korpuset.

Les mer om Ruija-korpuset og hvordan du får tilgang

 

Søk i korpuset

 


 

 

"Tekstlab." står det. Logo.

 

Publisert 8. juni 2010 13:21 - Sist endret 26. okt. 2021 14:24