TAUS

TAUS er et talespråkskorpus fra Oslo.

Materialet til TAUS ble samlet inn ved Universitetet i Oslo tidlig på 1970-tallet, og siktemålet for prosjektet var å granske sosiale forskjeller i Oslo-målet.

TAUS består av uformelle intervjuer med Oslo-folk i alderen 15-17 og 34-75 år. Materialet utgjør ca. 24 timer opptak, og er på ca. 270 000 ord.

I 2006 - 2007 ble TAUS-lydbåndene digitalisert og alle intervjuene transkribert ortografisk ved Tekstlaboratoriet.

Korpuset er søkbart og transkripsjonene er knyttet til de originale lydopptakene.

Korpuset er fritt tilgjengelig for forskning.
 

Les mer på hjemmesiden til TAUS.

 

Søk i korpuset

 

 

 

 

Publisert 28. apr. 2010 14:02 - Sist endret 1. mars 2018 17:15