TAUS

TAUS er et talespråkskorpus fra Oslo.

Materialet til TAUS ble samlet inn ved Universitetet i Oslo tidlig på 1970-tallet, og siktemålet for prosjektet var å granske sosiale forskjeller i Oslo-målet.

TAUS står det i snakkeboblen til en fugl. Logo.

TAUS består av uformelle intervjuer med Oslo-folk i alderen 15-17, 20-30 og 34-75 år.

I 2006 - 2007 ble TAUS-lydbåndene i A- og C-serien digitalisert og alle intervjuene transkribert ortografisk ved Tekstlaboratoriet. B-serien ble digitalisert og transkribert gjennom LIA-prosjektet i perioden 2014 - 2019.

Korpuset er søkbart og transkripsjonene er knyttet til de originale lydopptakene.

Den nyeste versjonen av korpuset, TAUS v.3, har i alt 86 talere og 387 551 tokens.

Korpuset er fritt tilgjengelig for forskning.
 

Les mer på hjemmesiden til TAUS.

 

Søk i korpuset

 

 

 

 

Publisert 28. apr. 2010 14:02 - Sist endret 15. apr. 2020 15:40