Ordforrådet

Ordforrådet er en søkbar leksikalsk database over ca 1650 norske substantiver, verb og adjektiver. Her finner du opplysninger om egenskaper ved disse ordene som kan påvirke tilegnelse, lagring og prosessering hos personer med språk- og talevansker så vel som hos personer uten slike vansker.

Du kan søke etter enkeltord, finne ord som deler ulike egenskaper, eller få oppgitt de egenskapene du vil for ord fra forskjellige kartleggingsverktøy.

Ordene i Ordforrådet er hentet fra ulike typer kartleggingsmateriell utarbeidet for å undersøke språk og språkbruk hos barn og voksne.

Ordforrådet er utarbeidet av Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse, UiO i samarbeid med Tekstlaboratoriet, UiO.

Publisert 21. feb. 2013 13:59 - Sist endret 24. jan. 2019 11:30