GREI grammatikkspill

På GREI-siden finner du grammatikkspill og analyser for både bokmål og nynorsk.

Alt er tilpasset elever fra 5. klasse på barnetrinnet til og med 3. klasse på videregående skole.

 

Også studenter og andre interesserte kan ha nytte og moro av å prøve seg. Alt du trenger, inkludert brukerveiledning, finnes på nettsiden.

Noen spill er raske og spennende, og gjør innlæringen av ordklasser og setningsledd til en lek. Andre spill er roligere og mer analytiske. Du kan også bygge dine egne setningsanalysetrær, eller studere setninger som er ferdig analysert. Den norske delen bruker de nye termene fra Utdanningsdirektoratet.

Den norske GREI-versjonen er laget av Tekstlaboratoriet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Grammatikkspillene er laget av VISL-prosjektet ved Syddansk Universitet, og finnes også for 24 andre språk.

Spillene er åpne for alle.

Gå til  GREI-siden


Publisert 28. apr. 2010 10:18 - Sist endret 21. mars 2011 11:51