Språk gjennom livet

Nettsidene er utviklet av språkforskere som jobber med språkutvikling og språkvansker, med innspill fra fagfolk. Her finner du oppdatert informasjon om typisk og atypisk språktilegnelse og om hvordan språket endrer seg gjennom livet. Du kan også lese om flerspråklighet hos barn og voksne.

Språkvansker kan være medfødt eller oppstå senere i livet. Du kan lese mer om dette og om ulike kartleggingsverktøy utviklet for å studere språktilegnelse og prosessering. Dessuten har vi samlet ulike typer nettressurser som kan være nyttig for både klinikere, studenter og forskere.

Kontakt oss

Arrangementer

27. jan. 2022 14:15

Franziska Köder er forsker og lab sjef i MultiLings sosiokognitive lab. Hun har doktorgrad i eksperimentell psykolingvistikk (Universitetet i Groningen) og MA i tysk lingvistikk og filosofi (Universitetet i Heidelberg). Hennes interesser ligger i barns pragmatiske og semantiske utvikling, med spesielt fokus på flerspråklighet og atypisk utvikling. Hun er for tiden leder for prosjektet  "Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children’s pragmatic development", finansiert av Forskningsrådet.

Franziska vil holde foredraget på engelsk.

Samarbeidspartnere