Språk gjennom livet

Nettsidene er utviklet av språkforskere som jobber med språkutvikling og språkvansker, med innspill fra fagfolk. Her finner du oppdatert informasjon om typisk og atypisk språktilegnelse og om hvordan språket endrer seg gjennom livet. Du kan også lese om flerspråklighet hos barn og voksne.

Språkvansker kan være medfødt eller oppstå senere i livet. Du kan lese mer om dette og om ulike kartleggingsverktøy utviklet for å studere språktilegnelse og prosessering. Dessuten har vi samlet ulike typer nettressurser som kan være nyttig for både klinikere, studenter og forskere.

Kontakt oss

Arrangementer

25. aug. 2022 14:15

Anne Marte er stipendiat ved MulitLing, og er en del av det nordiske samarbeidsprosjektet TEFLON. Hun har en mastergrad i språkstudier fra lærerutdanningen ved NTNU i Trondheim fra 2019. De akademiske interessene hennes inkluderer psykolingvistikk og andrespråkstilegnelse, i tillegg til en økende interesse for språkteknologi. 

Samarbeidspartnere