BPVS II

Testen er utviklet for å måle reseptivt ordforråd.

BPVS er forkortelse for British Picture Vocabulary Scale, og er den britiske versjonen av den amerikanske PPVT - Peabody Picture Vocabulary Test.

Med utgangspunkt i den engelske utgave nr 2 (Dunn, Dunn, Whetton & Burley, 1997) er testen oversatt og tilrettelagt for norsk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, i samarbeid med representanter fra Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse og representanter fra det statlige, spesialpedagogiske støttesystemet.

Testen er standardisert på 884 barn og unge fra hele landet mellom 3 og 16 år. Resultatene fra denne kartleggingen gir oss normer innen dette aldersspennet for norske barns ordforståelse som kan være rettledende ved undersøkelser av barns ordforråd.

Den norske versjonen av BPVS II består av 12 sett med 12 deloppgaver pr. sett. Testlederen sier et ord og barnet skal enten peke eller si nummeret på det bildet som best representerer ordets mening. Ordutvalget representerer bl.a. områder som handlinger, dyr, leker og følelser.

BPVS II kan (så lenge lageret holder) bestilles fra GL Assessment. Mer informasjon om den norske normeringen av BPVS II samt norske skårer finnes i Lyster, Horn & Rygvold (2010).

Litteratur om BPVS II

Publisert 18. jan. 2012 13:09 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05