Cross-linguistic lexical tasks

Cross-linguistic lexical tasks (CLT) er utviklet for å kartlegge ordforråd på begge språk hos tospråklige barn i alderen 4-6 år. Verktøyet er et resultat av det europeiske COST-samarbeidet Bi-SLI, som har som formål å finne frem til metoder for å identifisere språkavvik hos flerspråklige barn.

CLT består av fire deler, som hver består av 32 spørsmål:

  • Forståelse substantiv: Barnet får høre et spørsmål (eks: "Hvor er det et øre?"), ser fire bilder, og skal peke på det han/hun mener passer best.
  • Forståelse verb: Barnet får høre et spørsmål (eks: "Hvem er det som maler?"), ser fire bilder og skal peke på det han/hun mener passer best.
  • Produksjon substantiv: Barnet blir spurt ”Hva er dette?”, og får se et bilde. Han/hun skal svare på spørsmålet.
  • Produksjon verb: Barnet får spørsmål som "Hva gjør han?" og får se et bilde. Han/hun skal svare på spørsmålet.

Fire bilder av gutt som maler, mann har hodetelefoner, er i sengen og våkner og en som får massasje. Illustrasjon.Målordene er valgt ut fra en liste med 300 substantiv og verb som har tilnærmet lik betydning på tvers av 34 forskjellige språk, rangert etter kompleksitet og tilegnelsesalder innenfor hvert språk. Slik skal CLT kunne kartlegge ordforråd innenfor begge språk hos tospråklige barn, med sammenlignbare resultater. De norske bakgrunnsdataene om kompleksitet og tilegnelsesalder er tilgjengelige i Ordforrådet.

Så langt er CLT laget for over 20 språk (se full oversikt på verktøyets hjemmeside). I Norge har vi testa ut CLT på drøyt 30 enspråklige norske barn, og på begge språk hos drøyt 30 flerspråklige polsk-norske barn. Resultatene fra denne utprøvinga, og fra utprøving av andre versjoner i andre land, tyder på at verktøyet gir lignende resultater på tvers av språk, og dermed er egna for flerspråklig kartlegging.

CLT er ennå ikke normert, og det er derfor ikke klart for klinisk bruk, men verktøyet brukes i dag i flere forskningsprosjekter. Dersom du ønsker å bruke CLT til forskningsformål, kan du ta kontakt med Pernille Hansen.

CLT i Ordforrådet

Ordforrådet er en leksikalsk database over et utvalg norske ord.

Her kan du finne opplysninger om egenskaper som kan påvirke tilegnelse, lagring og prosessering for ordene som inngår i CLT.

Publisert 15. jan. 2013 14:55 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05