Frenchay dysartritest

Frenchay dysartritest er en norsk versjon av en opprinnelig engelsk test. Den norske versjonen er den første og så langt eneste dysartritesten som er spesielt tilrettelagt for dysartripasienter med norsk som morsmål.

Dysartri er en talevanske som skyldes problemer med å få taleorganene (for eksempel tunga) til å utføre de bevegelsene som trengs for å uttale bestemte språklyder. Personer som har dysartri, snakker utydelig – av og til helt uforståelig – men alle ordene er på riktig plass. De aller fleste dysartripasienter har enten vært utsatt for en nevrologisk skade eller lider av en sykdom som ved gradvis forverring medfører fysiske og kognitive vansker.

For å kunne planlegge behandling for en dysartripasient er det viktig at logopeden får skaffet seg en så god oversikt over hva pasientene sliter med, og hva vedkommende mestrer. Frenchay dysartritest kan fungere som et hjelpemiddel i en slik kartlegging.

Testen er beregnet på logopeder og andre fagpersoner som arbeider med dysartripasienter. Den er effektiv og enkel å bruke. Med litt øvelse er det mulig å utføre testen i en avslappet samtalesituasjon. Testskjemaet, som presenterer testresultatene, er oversiktlig og lett å forstå også for personer uten logopedisk bakgrunn. Dette er viktig, spesielt dersom logopeden er en del av et klinisk team.

Testen er normert ved utprøving på 80 normalspråklige personer med norsk som morsmål.

Frenchay dysartritest (Enderby 1998) kan bestilles hos Novus forlag.

Publisert 18. jan. 2012 13:03 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05