Kartlegging av prosodiske trekk (PEPS-C)

PEPS-C (Profiling Elements of Prosodic Systems - Children) gir mulighet for å undersøke evnen til å produsere, oppfatte og forstå betydningen av variasjoner i trykk, rytme, intonasjon og tonelag.

Den engelske versjonen er utarbeidet av Sue Peppé. Testen er utvidet, tilrettelagt og utprøvet for norsk av Inger Moen.

Testen er bygget opp rundt et dataprogram som produserer lydstimuli og bilder på en dataskjerm. Testen består av fjorten ulike oppgaver som parallelt tester evnen til å forstå og til å produsere de ulike prosodiske trekkene. De funksjonene som testes er :

  • Skille mellom spørsmål og utsagn: hvorvidt en ytring krever et svar eller ikke
  • Skille mellom ulike følelser:  her - signalisere om man liker eller ikke liker ulike typer mat og drikke
  • Frasering: indikere hvordan en ytring kan deles opp i ulike fraser, for eksempel forskjellen mellom "frukt, salat og melk" og "fruktsalat og melk"
  • Kontrastivt trykk eller fokus: å fremheve et ord i en ytring for å henlede oppmerksomheten på det, for eksempel "rød KJOLE" med fokus på "kjole" i motsetning til "RØD kjole" med fokus på "rød".
  • Tonelagsdistinksjoner: evnen til å skille mellom ordpar av typen "bønder" og "bønner".

Forskning

Her kan du lese om forskning vi har publisert basert på PEPS-C.

Publisert 18. jan. 2012 13:24 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05