TROG-2

TROG-2 , Test for Reception of Grammar 2, er et instrument for vurdering av grammatisk forståelse hos barn og ungdom, i aldersspennet 4-16 år.

Testen består av 80 flervalgsoppgaver fordelt på 20 blokker, der hver enkelt blokk måler en spesifikk grammatisk konstruksjon (for eksempel en nektende setning: "Mannen sitter ikke", bruk av pronomen: "Han løper etter dem" eller passiv: "Gutten blir dyttet av elefanten"). Hver oppgave har 4 svaralternativ som presenteres i form av bilder i en stimulusbok.

Testlederen leser oppgaven (setningen) høyt for testpersonen som så skal peke på det svaralternativet han eller hun mener er riktig, det vil si det som tilsvarer setningen som ble lest opp. Det er bare ett riktig svar. De øvrige tre svaralternativene utenom det riktige svaret kalles distraktorer. Distraktorene skiller seg fra det korrekte svaret ved at ett element (for eksempel et ord eller rekkefølgen på ordene) er endret. Distraktorene er konstruert slik at feilmønstrene kan gi innsikt i hva som er vanskelig å forstå for den som blir testet.

TROG har vist seg å være et nyttig redskap for utredning, blant annet av personer med følgende vansker: Spesifikke språkvansker, nedsatt hørsel, fysiske handikap som påvirker taleproduksjonen, lærevansker og afasi.

Testen er opprinnelig britisk, laget av Dorothy Bishop. Den norske versjonen er oversatt og tilpasset til norsk av Solveig-Alma H. Lyster og Erna Horn ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Inger Moen og Hanne Gram Simonsen for forskergruppen i klinisk lingvistikk og språktilegnelse satt i prosjektgruppen. Testen er normert for norsk på 950 barn.

Publisert 18. jan. 2012 13:08 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05