Nettressurser

Her finner du en samling med nettressurser og språkdata som kan være nyttig for både klinikere, studenter og forskere.

Omslag med teksten Når språket svikter. Illustrasjon.

Oppgaver til Når språket svikter

Her finner du oppgaver til Når språket svikter, en bok av Marianne Lind og Kristian Emil Kristoffersen om å beskrive og forstå språklige mønstre og mønsterbrudd hos barn, unge og voksne med språkvansker.


Tankekart med ordene sky, sjy, skjære, kjære, tjære, kino, shipping og charter. Illustrasjon.Ordforrådet

Ordforrådet er en søkbar leksikalsk database over 1652 norske ord. For hvert ord finnes opplysninger om egenskaper som vi ut fra tidligere forskning vet kan påvirke tilegnelse, lagring og prosessering hos personer med språk- og talevansker så vel som hos personer uten slike vansker.


Bildet kan inneholde: gjøre, materiell egenskap, mønster, sirkel, metall.Nettstedet Afasi og språk

Afasi og språk gir innblikk i ulike språklige utslag av afasi, og øvelse i å analysere fire språklige nivåer språket hos personer med afasi: lyd, ord, ytringer og dialog. Til noen av oppgavene finnes det fasit, mens andre er ment som grunnlag for diskusjon.


Bildet kan inneholde: azure, linje, symbol, gjøre, elektrisk blå.Fonologiske barnespråkskorpora

PhonBank er et system for deling av fonologiske barnespråksdata. Vi har bidratt med to korpora med fonetisk transkribert spontantale fra barn: Garmann-korpuset med barn mellom 1 og 2 år, og Simonsen-korpuset med barn mellom 2 og 4 år.


Omslag der det står Barns fonologi. Illustrasjon.Barns fonologi: System og variasjon hos tre norske og ett samoisk barn

Her er et opptrykk (pdf) av Hanne Gram Simonsens doktoravhandling Barns fonologi: System og variasjon hos tre norske og ett samoisk barn fra 1990.


En blå sjøløve som holder opp bokstavene wordbank. Illustrasjon.Tverrspråklige normer for barns ordforråd og tidlige grammatiske utvikling

Leksikalske normer fra den norske CDI-undersøkelsen for barn mellom 8 og 36 mnd er tilgjengelig på Stanford's WordBank, sammen med normer for en rekke andre språk.


Et scatterplott over frekvenser i barneretta taleFrekvens i barnerettet tale

Lemmafrekvens i barnerettet tale, basert på de to norske korpora med østnorske foreldre, transkribert på bokmål: Simonsen (1990) og Garmann (2016), laget av Pernille Hansen (se Hansen 2017).

 

 

 

 

Publisert 5. feb. 2015 16:59 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05