Oppgaver til Når språket svikter

Når språket svikter er en bok om norsk grammatikk i et klinisk perspektiv. Den er skrevet av Marianne Lind og Kristian Emil Kristoffersen og gitt ut på Novus forlag i 2014.

Når språket svikter gir en grunnleggende innføring i grammatiske begreper og analyse-metoder på ord- og setningsplan, og viser hvordan disse begrepene hjelper oss til å beskrive og forstå språklige mønstre og mønsterbrudd hos barn, unge og voksne med språkvansker.

For den som virkelig ønsker å forstå grammatikken og bruke de grammatiske begrepene i utforsking av språket hos personer med språkvansker, er det helt nødvendig å øve opp egne ferdigheter i grammatisk analyse. På disse sidene finnes ulike typer oppgaver til hvert kapittel.

 

Kapittel 1 Språk og grammatikk

Kapittel 2 Ord og ordklasser

Kapittel 3 Det mentale leksikonet

Kapittel 4 Ordbøying og orddanning

Kapittel 5 Syntaktisk analyse

Kapittel 6 Setningsledd

Kapittel 7 Setninger og setningsmønstre

Nyttige ressurser

Afasi og språk

Ordforrådet