Tidlig kommunikativ utvikling

Barn utvikler seg i forskjellig tempo, også når det gjelder språk. Hva som er ”normalt” varierer veldig fra barn til barn, og de aller fleste lærer seg å snakke uten vansker i sitt eget tempo.

Det finnes likevel normer for hva som er typisk utvikling fra 8 måneder til 3 års alder, som forteller oss mye nettopp om hvor stor variasjonen er. Disse normene kommer fra den norske CDI-undersøkelsen som ble gjennomført i 2008-2009, der litt over 6500 barn ble kartlagt ved hjelp av spørreskjemaer som foreldrene fylte ut. Du kan lese mer om spørreskjemaet her.

Ordforråd

De fleste barn begynner å forstå ord fra de er rundt åtte måneder gamle, og mange sier sine første ord når de er rundt ett år. De første ordene barn lærer, er som oftest navn på nære omsorgspersoner og på ting de erfarer i hverdagen sin og som er knyttet til daglige rutiner som spising, soving eller bleieskift (mamma, pappa, flaske, bleie, vov-vov, hei, ha det).

Ved 18-måneders-alderen kan et gjennomsnittlig barn produsere rundt 50 ord. Når barns ordforråd når denne størrelsen kommer de inn i det man ofte kaller "ordspurten", en hurtig økning i ordforrådet. Ordspurten skjer vanligvis når barnet er mellom 16 og 20 måneder.

Grammatikk

Omtrent samtidig med at de har denne voldsomme økningen i ordforrådet begynner mange barn å bruke grammatikk; de begynner å sette sammen ord, å bøye ord (f. eks. verb i fortid, som "spiste") og å bruke ord som preposisjoner (på, under, bak) og pronomen (jeg, du, dere). De fleste barn begynner å kombinere ord mellom 18 og 20 måneder.

Hovedfunnene fra denne undersøkelsen var at 75% av barna hadde begynt å kombinere ord ved 1;10, bruke eiendomsuttrykk ved 1;11, bruke bestemthetsmarkører ved 2;1, bruke flertalls og presensformer ved 2;3 og med å bruke fortidsformer ved 2;4. Guttene lå litt bak jentene både i forhold til ordproduksjon og ordforståelse, og denne forskjellen forplantet seg også til utviklingen av grammatisk kompetanse.

Barns tidlige kombinasjoner er gjerne korte, som "mamma spise" eller "bamse sitte". Etter hvert blir ytringene lenger og mer komplekse. Mellom 24 og 30 måneders alder går mange barn gjennom nok en periode med veldig rask utvikling, denne gangen i grammatikken. Mellom 36 og 42 måneder behersker de fleste barn de viktigste grammatiske strukturene i språket sitt (bøying og setningsoppbygging). Det kan ta likevel ta noen år til før absolutt alt er på plass; dette gjelder spesielt mindre vanlige og "tunge" konstruksjoner som passiv ("jenta ble kysset av gutten", i motsetning til den aktive konstruksjonen "gutten kysset jenta").

Stor variasjon i normal språktilegnelse

Hovedfunnene fra denne undersøkelsen var at 75% av barna hadde begynt å kombinere ord ved 1;10, bruke eiendomsuttrykk ved 1;11, bruke bestemthetsmarkører ved 2;1, bruke flertalls og presensformer ved 2;3 og med å bruke fortidsformer ved 2;4. Guttene lå litt bak jentene både i forhold til ordproduksjon og ordforståelse, og denne forskjellen forplantet seg også til utviklingen av grammatisk kompetanse.

Publisert 5. des. 2011 15:31 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05