Språkvansker

Nettsidene om språkutvikling og språkvansker er utviklet av Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse. Her finner du oppdatert informasjon om både typisk og atypisk språkutvikling. Du kan også lese om språkvansker hos barn og voksne.

Prosjektet skal formidle hvordan språkvitenskapelig forskning kan hjelpe mennesker med språkvansker.

Formidlingen av forskning skal bidra til innovasjon og verdiskapning.

Målet er at kunnskap og erfaring om språk og språkvansker fra ulike kilder skal kobles sammen, så forskningen kan bli mer tilgjengelig og mer relevant. Slik legges grunnlaget for kunnskapsbasert praksis.

Publisert 15. feb. 2012 11:12 - Sist endret 10. des. 2019 13:03