Språkvansker

Nettsidene er utviklet av språkforskere og fagfolk som jobber med språkutvikling og språkvansker. Her finner du oppdatert informasjon om både typisk og atypisk språkutvikling. Du kan også lese om språkvansker hos barn og voksne, og om kartleggingsverktøy vi har vært med på å utvikle. Dessuten har vi samlet ulike typer språkdata som kan være nyttig for både klinikere, studenter og forskere.

Språkutvikling

Her finner du en beskrivelse av typisk språkutvikling hos barn de første leveårene.

Språkvansker

Mer om forskjellige typer språkvansker hos barn og voksne.

Kartlegging

Les mer om forskjellige språkkartleggingsverktøy vi har vært med på å utvikle.

Språkdata

Her finner du en samling med språkdata for både klinikere, studenter og forskere.

Kontakt oss

Samarbeidspartnere

Arrangementer

12. des. 2019 10:15

Torsdag 12. desember kommer Tahreem Ghazal Siddiqui for å presentere to studier av eldre sykehuspasienter. Siddiqui er stipendiat ved forskningsgruppa for Helsetjenesteforskning ved Ahus og Institutt for klinisk medisin på UiO, og i PhD-prosjektet sitt undersøker hun både kognitive effekter av medisiner og kommunikasjon mellom leger og eldre pasienter.