Språkkartlegging

Fagfolk (logopeder, språkforskere, psykologer og andre) som undersøker språk- og taleferdigheter hos barn og voksne, bruker forskjellige tester og andre typer kartleggingsmateriell for å avdekke hva den enkelte person mestrer i ulike situasjoner.

Her finner du korte presentasjoner av noen språk- og taletester som vi har vært med på å utvikle.

Kartlegging ved språk- og talevansker hos voksne

Verb- og setningstesten (VOST)

Verb- og setningstesten er utviklet for å kartlegge vansker med å produsere og forstå verb og setninger hos afasirammede.

Frenchay dysartritest

Frenchay dysartritest er utviklet for å kartlegge talemotoriske ferdigheter hos personer med dysartri.

PEPS-C Kartlegging av prosodiske trekk

PEPS-C er utviklet for å kartlegge evnen til å produsere, oppfatte og forstå betydningen av variasjoner i trykk, rytme, intonasjon og tonelag.

 

Du kan lese mer om kartlegging av afasirammede i Afasi – et praksisrettet perspektiv.

 

Kartlegging av språk hos barn

Foreldrerapport for kommunikativ utvikling (CDI)

Foreldrerapport for kommunikativ utvikling (CDI) er utviklet for å kartlegge når barn i alderen 8-36 måneder begynner å bruke kommunikative gester, ord og grammatikk.

TROG-2 (Test for Reception of Grammar 2)

TROG-2 er utviklet for å kartlegge grammatisk forståelse hos barn og ungdom i alderen 4-16 år.

BPVS II (British Picture Vocabulary Scale)

BPVS II er utviklet for å kartlegge forståelsen av ord hos barn og ungdom.

Preteritumstest

Preteritumstesten er utviklet for å undersøke barns evne til å bøye verb i fortid på forskjellige alderstrinn.

PEPS-C Kartlegging av prosodiske trekk

PEPS-C er utviklet for å kartlegge evnen til å produsere, oppfatte og forstå betydningen av variasjoner i trykk, rytme, intonasjon og tonelag.

Cross-linguistic lexical tasks

Cross-linguistic lexical tasks (CLT) er utviklet for å kartlegge ordforråd på begge språk hos tospråklige barn i alderen 4-6 år.

LARSP – utvikling av grammatikk hos barn

Prosjekt med formål å lage den norske tilpasningen av talepedagogverktøyet LARSP

 

Du kan lese mer om kartlegging av barns språk her:  Hvorfor er det viktig å kartlegge språk hos barn?

 

Publisert 5. des. 2011 15:31 - Sist endret 5. feb. 2015 16:18