Cross-linguistic lexical tasks

Cross-linguistic lexical tasks (CLT) er utviklet for å kartlegge ordforråd på begge språk hos tospråklige barn i alderen 4-6 år. Verktøyet er et resultat av det europeiske COST-samarbeidet Bi-SLI, som har som formål å finne frem til metoder for å identifisere språkavvik hos flerspråklige barn.

CLT består av fire deler, som hver består av 32 spørsmål:

  • Forståelse substantiv: Barnet får høre et spørsmål (eks: "Hvor er det et øre?"), ser fire bilder, og skal peke på det han/hun mener passer best.
  • Forståelse verb: Barnet får høre et spørsmål (eks: "Hvem er det som maler?"), ser fire bilder og skal peke på det han/hun mener passer best.
  • Produksjon substantiv: Barnet blir spurt ”Hva er dette?”, og får se et bilde. Han/hun skal svare på spørsmålet.
  • Produksjon verb: Barnet får spørsmål som "Hva gjør han?" og får se et bilde. Han/hun skal svare på spørsmålet.

Eksempel CLTMålordene er valgt ut fra en liste med 300 substantiv og verb som har tilnærmet lik betydning på tvers av 34 forskjellige språk, rangert etter kompleksitet og tilegnelsesalder innenfor hvert språk. Slik skal CLT kunne kartlegge ordforråd innenfor begge språk hos tospråklige barn, med sammenlignbare resultater. De norske bakgrunnsdataene om kompleksitet og tilegnelsesalder er tilgjengelige i Ordforrådet.

Så langt er CLT laget for 12 forskjellige språk: afrikaans, engelsk, finsk, italiensk, libanesisk, litauisk, maltesisk, norsk, polsk, serbisk, slovakisk og tyrkisk. Den norske versjonen testes ut på enspråklige norske barn og tospråklige polsk-norske barn i Oslo-området i løpet av våren 2013.

Publisert 15. jan. 2013 14:55 - Sist endret 24. jan. 2019 13:46