Vår forskning om språkkartlegging av barn

Simonsen, Hanne Gram; Kristoffersen, Kristian E., Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja; Jørgensen, Rune (2014): The Norwegian Communicative Development Inventories – reliability, main developmental trends and gender differences. First Language 34 (1), s 3-23.  (Online first publication November 25, 2013.) doi:10.1177/0142723713510997

Kristian E. Kristoffersen, Hanne Gram Simonsen, Dorthe Bleses, Sonja Wehberg, Rune Nørgård Jørgensen, Eli Anne Eiesland and Laila Yvonne Henriksen (2013): The use of the Internet in collecting CDI data – an example from Norway.  Journal of Child Language 40 (3), 567-585. doi: 10.1017/S0305000912000153

Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2012). Tidlig språkutvikling hos norske barn. MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling. Oslo: Novus. 170 s.

Kristoffersen, Kristian Emil, Simonsen, Hanne Gram, Eiesland, Eli Anne & Henriksen, Laila Y. (2012). Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI-basert studie.  Norsk tidsskrift for logopedi 12, s. 34-43.

Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2011). Tidlig språkutvikling hos norske barn. I Espenakk, U., J. Frost, M.K. Færevaag, E. Horn, I.K. Løge, R.G. Solheim, Å.K.H. Wagner (red.): TRAS. Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Universitetet i Stavanger, s. 114-120.

Publisert 18. jan. 2012 13:40 - Sist endret 5. mars 2014 14:32