Språkkartlegging

Fagfolk (logopeder, språkforskere, psykologer og andre) som undersøker språk- og taleferdigheter hos barn og voksne, bruker forskjellige tester og andre typer kartleggingsmateriell for å avdekke hva den enkelte person mestrer i ulike situasjoner. Her finner du korte presentasjoner av noen språk- og taletester som vi har vært med på å utvikle.

Kartlegging ved språk- og talevansker hos voksne

Kartlegging av språk hos barn

Du kan lese mer om kartlegging av barns språk her: Hvorfor er det viktig å kartlegge språk hos barn? Forskning vi har publisert om språkkartlegging av barn kan du finne her.

Publisert 5. des. 2011 15:31 - Sist endret 30. juli 2020 16:41