Vår forskning basert på preteritumstesten

Bjerkan, Kirsten Meyer  (2002). The importance of input factors for the acquisition of past tense inflection: Evidence from specifically language impaired Norwegian children. F. Windsor, M. L. Kelly, N. Hewlett (eds): Investigations in Clinical Phonetics and Linguistics. London: Lawrence Erlbaum, pp 73-83

Bjerkan, Kirsten Meyer (2000): Individual variation in past tense inflection: Experimental data from Norwegian SLI children. H.G.Simonsen, R.T.Endresen (eds.): A cognitive approach to the verb. Morphological and constructional perspectives. Berlin: Mouton de Gruyter, 153-163

Bjerkan, K. M. (2000). Verbal morphology in specifically language impaired children: evidence from Norwegian. Doctoral dissertation, University of Oslo.

Bjerkan, K. M. & Simonsen, H. G. (1996). Prosessering av preteritumsformer i norsk: Eksperimentell evidens fra barn og voksne. Norsk Lingvistisk Tidsskrift  14, 189-207.

Dalby, Ingeborg (2007): Is verb inflection language dependent? : a study of verbal morphology in Russian and Norwegian patients with Alzheimer's disease. Masteroppgave, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Kristoffersen, Kristian Emil (2012): Inflectional morphology in cri du chat syndrome – a case study. Clinical Linguistics & Phonetics, 26(2), 120-124

Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2007a). Verbbøyning: Hva skjer når hjernen får en skade? Eksperimentell evidens fra afasirammede og Alzheimer-pasienter. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 25 (1), 3-28.

Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2007). Verb and sentence processing in Norwegian aphasic speakers compared to Dutch and English aphasic speakers: experimental evidence. Clinical linguistics and phonetics, 21 (11), 991-1000.

Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2007c). Afasi med flytende talepreg: Hva kan tre former for kartlegging lære oss om vanskene? Norsk tidsskrift for logopedi, 53 (2), 32-37.

Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram (2002).  "Verb er viktige - og vanskelige? En undersøkelse av tilgang til og bruk av verb hos en afasirammet i ulike situasjoner. " -- Norsk tidsskrift for logopedi. 2002; 4 : 26-32

Ragnarsdóttir, Hrafnhildur, Hanne Gram Simonsen & Kim Plunkett (1999). "The acquisition of past tense morphology in Icelandic and Norwegian children: an experimental study."  Journal of Child Language 26 : 577-618

Ragnarsdóttir, Hrafnhildur, Hanne Gram Simonsen & Dorthe Bleses (1998). "Experimental Evidence on the Acquisition of Past Tense Inflection in Danish, Icelandic and Norwegian Children."Odense working papers in language and communication No. 16, August 1998.  Odense University: 23-42

Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger; Øksengård, Anne Rita; Engedal, Knut (2004). Processing of Verbal Morphology in Norwegian Speakers with Alzheimer's Disease (AD). Proceedings of the 2004 IALP Congress, The International Association of Logopedics and Phoniatrics, 29 August – 2 September, Brisbane, Australia.

Simonsen, Hanne Gram & Marianne Lind (2002). "Past tense expression in a Norwegian man with Broca’s aphasia." In Fay Windsor, Louise Kelly, and Nigel Hewlett (eds.): Investigations in Clinical Phonetics and Linguistics. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates: 44-56

Simonsen, Hanne Gram (2001). "Past tense acquisition in Norwegian: Experimental evidence." In Simonsen, H.G. & Endresen, R.T. (eds.): A cognitive approach to the verb: Morphological and constructional perspectives: 129-151

Simonsen, Hanne Gram & Kirsten Meyer Bjerkan (1998). "Testing past tense inflection in Norwegian: a diagnostic tool for identifying SLI children?" International Journal of Applied Linguistics 8.2: 251-270

Wium, Kristin; Kristoffersen, Kristian Emil (2008). Past tense morphology in cri du chat syndrome: Experimental evidence. Clinical linguistics and phonetics, 22, 401-406.

Publisert 24. jan. 2012 10:21 - Sist endret 5. mars 2014 14:46