Vår forskning basert på PEPS-C

Peppé, S., Martínez-Castilla, P., Coene, M., Hesling, I., Moen, I. & Gibbon, F. (2010). Assessing prosodic disorder in five European languages. International Journal of Speech-Language Pathology 12 (1), 1-7

Peppé, S., Coene, M., Hesling, I., Martínez-Castilla, P. & Moen, I. (2012). Translation to practice: Prosody in five European languages. McLeod, S. & Goldstein, B. A. (eds.). Multilingual aspects of speech sound disorders in children. Bristol: Multilingual Matters, pp 53-56.

Publisert 24. jan. 2012 10:13 - Sist endret 4. apr. 2012 16:45