Vår forskning basert på VOST-testen

Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2007a). Verbbøyning: Hva skjer når hjernen får en skade? Eksperimentell evidens fra afasirammede og Alzheimer-pasienter. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 25 (1), 3-28.

Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2007). Verb and sentence processing in Norwegian aphasic speakers compared to Dutch and English aphasic speakers: experimental evidence. Clinical linguistics and phonetics, 21 (11), 991-1000.

Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2007c). Afasi med flytende talepreg: Hva kan tre former for kartlegging lære oss om vanskene? Norsk tidsskrift for logopedi, 53 (2), 32-37.

Publisert 24. jan. 2012 10:08 - Sist endret 30. jan. 2012 17:49