Nettressurser

Her finner du en samling med nettressurser og språkdata som kan være nyttig for både klinikere, studenter og forskere.

Omslag med teksten Når språket svikter. Illustrasjon.

Oppgaver til Når språket svikter

Her finner du oppgaver til Når språket svikter, en bok av Marianne Lind og Kristian Emil Kristoffersen om hvordan grammatiske begreper hjelper oss til å beskrive og forstå språklige mønstre og mønsterbrudd hos barn, unge og voksne med språkvansker.


Tankekart med ordene sky, sjy, skjære, kjære, tjære, kino, shipping og charter. Illustrasjon.Ordforrådet

Ordforrådet er en søkbar leksikalsk database over 1652 norske ord. For hvert ord finnes opplysninger om egenskaper som vi ut fra tidligere forskning vet kan påvirke tilegnelse, lagring og prosessering hos personer med språk- og talevansker så vel som hos personer uten slike vansker.


Omslag der det står Barns fonologi. Illustrasjon.Barns fonologi: System og variasjon hos tre norske og ett samoisk barn

Her er et opptrykk (pdf) av Hanne Gram Simonsens upubliserte doktoravhandling  Barns fonologi: System og variasjon hos tre norske og ett samoisk barn  fra Instituttt for lingvistikk og filosofi, Universitetet i Oslo, 1990.


En blå sjøløve som holder opp bokstavene wordbank. Illustrasjon.Tverrspråklige normer for barns ordforråd og tidlige grammatiske utvikling

Leksikalske normer fra den norske CDI-undersøkelsen for barn mellom 8 og 36 mnd er tilgjengelig på Stanford's WordBank, sammen med normer for en rekke andre språk.


Frekvens i barnerettet tale

Lemmafrekvens i barnerettet tale, basert på de to norske korpora med østnorske foreldre, transkribert på bokmål: Simonsen (1990) og Garmann (2016), laget i forbindelse med artikkelen Hansen (2017). What makes a word easy to acquire? The effects of word class, frequency, imageability and phonological neighbourhood density on lexical development. First Language, 37(2): 205–225.

 

 

 

 

 

 

Publisert 5. feb. 2015 16:59 - Sist endret 26. juni 2020 14:59