Vår forskning om typisk språkutvikling

Simonsen, Hanne Gram; Kristoffersen, Kristian E., Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja; Jørgensen, Rune (2014): The Norwegian Communicative Development Inventories – reliability, main developmental trends and gender differences. First Language 34 (1), s 3-23.  (Online first publication November 25, 2013.) doi:10.1177/0142723713510997

Kristoffersen, Kristian E.; Simonsen, Hanne Gram; Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja; Jørgensen, Rune Nørgård; Eiesland, Eli Anne & Henriksen, Laila Yvonne (2013). The use of the Internet in collecting CDI data – an example from Norway. Journal of Child Language 40 (3), 567-585. doi: 10.1017/S0305000912000153

Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2012). Tidlig språkutvikling hos norske barn. MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling. Oslo: Novus. 170 s.

Kristoffersen, Kristian Emil, Simonsen, Hanne Gram, Eiesland, Eli Anne & Henriksen, Laila Y. (2012). Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI-basert studieNorsk tidsskrift for logopedi 12, s. 34-43.

Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2011). Tidlig språkutvikling hos norske barn. I Espenakk, U., J. Frost, M.K. Færevaag, E. Horn, I.K. Løge, R.G. Solheim, Å.K.H. Wagner: TRAS.Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Universitetet i Stavanger, s 114-120.

Torkildsen, J. v. K., Friis Hansen, H., Svangstu, J. M., Smith, L., Simonsen, H. G., Moen, I. & Lindgren, M. (2009). Brain dynamics of word familiarization in 20-month-olds: Effects of productive vocabulary size. Brain and Language 108, 73-88.

Torkildsen, J. v. K., Svangstu, J. M., Friis Hansen, H., Smith, L., Simonsen, H. G., Moen, I. & Lindgren, M. (2008). Productive vocabulary size predicts ERP correlates of fast mapping in 20-month-olds. Journal of Cognitive Neuroscience 20, 1266-82.

Yavas, Mehmet; Ben-David, Avivit; Gerrits, Ellen; Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram (2008). Sonority and cross-linguistic acquisition of initial s-clusters. Clinical linguistics and phonetics, 22, 421-441.

Torkildsen, J. v. K., Syversen, G., Simonsen, H. G., Moen, I., Smith, L. & Lindgren, M. (2007). Electrophysiological correlates of auditory semantic priming in 24-month-olds. Journal of Neurolinguistics 20, 332-51.

Kristoffersen, K. E. & Simonsen, H. G. (2006). The acquisition of #sC clusters in Norwegian. Journal of Multilingual Communication Disorders 4, 231-41.

Torkildsen, J. v. K., Sannerud, T., Syversen, G., Thormodsen, R., Simonsen, H. G., Moen, I., Smith, L. & Lindgren, M. (2006). Semantic organization of basic level words in 20-month-olds: an ERP study. Journal of Neurolinguistics 19, 431-54.

Simonsen, H. G. (2001). Phonological fillers: Data from Norwegian. In M. Almgren, A. Barrena, M. J. Ezeizabarrena, I. Idiazabal & B. MacWhinney (eds.), Research on Child Language Acquisition. Proceedings of the 8th Conference of the international Association for the study of Child Language, San Sebastian, Spain 1999.: Cascadilla Press.

Simonsen, H. G. (2001). Past tense acquisition in Norwegian: Experimental evidence. In H. G. Simonsen & R. T. Endresen (eds.), A cognitive approach to the verb. Morphological and constructional perspectives. New York: Mouton de Gruyter.

Ragnarsdóttir, H., Simonsen, H. G. & Plunkett, K. (1999). The acquisition of past tense morphology in Icelandic and Norwegian children: an experimental study. Journal of Child Language 26, 577-618.

Ragnarsdóttir, H., Simonsen, H. G. & Bleses, D. (1998). Experimental Evidence on the Acquisition of Past Tense Inflection in Danish, Icelandic and Norwegian Children. In D. Bleses & J. Wagner (eds.), Papers in First Language Acquisition.

Simonsen, H. G. (1997). Norske barns fonologi: universelle trekk og individuell variasjon. In R. Söderbergh (ed.), Från joller til läsning och skrivning. Malmö: Gleerups.

Bjerkan, K. M. & Simonsen, H. G. (1996). Prosessering av preteritumsformer i norsk: Eksperimentell evidens fra barn og voksne. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 14, 189-207.

Simonsen, H. G. (1990). Barns fonologi: system og variasjon hos tre norske og et samoisk barn. Doctoral dissertation, University of Oslo.

Simonsen, H. G. (1986). Om toåringers fonologi – system og prosesser. In P. E. Mjaavatn & L. Smith (eds.), Barnespråk. Trondheim: NAVFs senter for barneforskning.

Simonsen, H. G. (1983). En norsk femårings språkbruk: syntaktiske mønstre, struktur og funksjon. Oslo: Novus.

Simonsen, H. G. & Christensen, K. K. (1980). "Når man byner å gå sånn litt på skolen å sånn". En femårings bruk av "sånn". In E. Hovdhaugen (ed.), The Nordic languages and modern linguistics. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Publisert 18. jan. 2012 14:00 - Sist endret 5. mars 2014 14:27