Vår forskning om afasi og språk

Eiesland, Eli Anne & Lind, Marianne (2012). Compound nouns in spoken language production by speakers with aphasia compared to neurologically healthy speakers: An exploratory study. Clinical Linguistics & Phonetics, 26, 232-254.

Haaland-Johansen, Line; Lind, Marianne & Corneliussen, Margit 2012: Bedre taleflyt i hverdagen? En kasusstudie av en kvinne med taleapraksi. Norsk tidsskrift for logopedi, 58(1), 12-21.

Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija & Lind, Marianne (2012). The impact of aphasia on textual coherence: Evidence from two typologically different languages. Journal of Interactional Research in Communication Disorders, 3 (1), 47-70.

Kirmess, Melanie & Lind, Marianne (2011). Spoken language production as outcome measurement following constraint induced language therapy. Aphasiology, 25 (10), 1207-1238.

Mosgren, Silje (2011). En lingvistisk studie av The Bilingual Aphasia Test. Masteroppgave. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2009). Semi-spontaneous oral text production: Measurements in clinical practice. Clinical linguistics and phonetics, 23, 872-886.

Moen, Inger (2009). Deviant prosody in patients with cortical damage. International Journal of Speech-Language Pathology (4), 272-276.

Moen, Inger (2009). Prosody and the brain. Strömqvist, S. (red.): Brain Talk: Discourse with and in the brain. Lunds universitet, 151-161.

Bruhn, Siri Lader (2008). Brocas afasi og agrammatisme: en studie av forståelsesvansker knyttet til setninger med ikke-nøytral leddstilling. Masteroppgave. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2008). Syntactic frames and slot fillers in fluent aphasic speech production: two Norwegian case studies. Niemi, John; Werner, Stefan (eds.): NorClinLing 2008. Proceedings from the 1st Nordic Conference of Clinical Linguistics. Studies in Languages 44, Faculty of Humanities, University of Joensuu, 71-82.

Lind, Marianne (2007). Prosodic contextualisation of minimal responses to yes/no-questions in aphasic talk-in-interaction: a descriptive single case study of a Norwegian aphasic speaker. Logopedics Phoniatrics Vocology, 32, 9-16.

Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2007a). Verbbøyning: Hva skjer når hjernen får en skade? Eksperimentell evidens fra afasirammede og Alzheimer-pasienter. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 25 (1), 3-28.

Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2007b). Verb and sentence processing in Norwegian aphasic speakers compared to Dutch and English aphasic speakers: experimental evidence. Clinical linguistics and phonetics, 21 (11), 991-1000.

Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2007c). Afasi med flytende talepreg: Hva kan tre former for kartlegging lære oss om vanskene? Norsk tidsskrift for logopedi, 53 (2), 32-37.

Moen, Inger (2007). Production and perception of word tones in patients with brain damage. Ball, Martin J.; Damico, Jack S. (red.): Clinical Aphasiology. Future Directions. Hove: Psychology Press, 125-135.

Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2006a). Verb- og setningstesten (VOST): et nytt redskap i den logopediske verktøykassa (del 1). Norsk tidsskrift for logopedi, 52 (3), 20-24.

Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2006b) Verb- og setningstesten (VOST): et nytt redskap i den logopediske verktøykassa (del 2) . Norsk tidsskrift for logopedi, 52(4), 5-10.

Moen, Inger (2006). Analysis of a case of the foreign accent syndrome in terms of the framework of gestural phonology. Journal of Neurolinguistics, 19, 410-423.

Moen, Inger; Skogdal, Signhild (2006). Foreign accent syndrome - en norsk pasient med "russisk" aksent. Norsk tidsskrift for logopedi, 52 (4), 24-27.

Lind, Marianne (2005a). Conversation - more than words. A Norwegian case study of the establishment of a contribution in aphasic interaction. International Journal of Applied Linguistics, 15, 213-239.

Lind, Marianne (2002a). Conversational co-operation: the establishment of reference and displacement in aphasic interaction. A Norwegian case study. Acta Humaniora 128. Dr.art.avhandling, UiO.

Lind, Marianne (2002b). The use of prosody in interaction: observations from a case study of a Norwegian speaker with a non-fluent type of aphasia. Windsor, F., Kelly, M.L. & Hewlett, N. (eds.): Investigations in clinical phonetics and linguistics. Mahwah, N.J. & London: Lawrence Erlbaum Associates (373-389).

Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2002). Verb er viktige – og vanskelige? En undersøkelse av tilgang til og bruk av verb hos en afasirammet i ulike situasjoner. Norsk tidsskrift for logopedi, 48, 4 (26-32).

Simonsen, Hanne Gram & Lind, Marianne (2002). Past tense expression in a Norwegian man with Broca’s aphasia. Windsor, F., Kelly, M.L. & Hewlett, N. (red.): Investigations in clinical phonetics and linguistics. Mahwah, N.J. & London: Lawrence Erlbaum Associates (45-56).

Moen, Inger (2000). Foreign accent syndrome. A review of contemporary explanations, Aphasiology,14 (1), 5-15.

Lind, Marianne (1999). Deltakelsesfremmende strategier i samtale med en afasirammet taler. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 17 (109-124).

Moen, Inger and Sundet, Ketil (1999). An Acoustic Investigation of Pitch Accent Contrasts in the Speech of a Norwegian Patient with a Left-Hemisphere Lesion(Broca's Aphasia). Maassen B. & Groenen, P. (red.): Pathologies of Speech and Language. Advances in Clinical Phonetics and Linguistics. London: Whurr Publishers.

Lind, Marianne (1998a). Reparasjonsmekanismer i en samtale med en afasipasient. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 16 (33-58).

Lind, Marianne (1998b). Hva innebærer det å delta i en samtale? Et eksempel fra en samtale mellom en afasirammet og en ikke-afasirammet deltaker. Faarlund, J.T, Mæhlum, B. & Nordgård, T. (red.): MONS 7 Utvalde artiklar frå det 7. Møtet Om Norsk Språk i Trondheim 1997. Oslo: Novus (131-153).

Moen, Inger (1996). Monrad-Krohn's 'Foreign Accent' Syndrome Case. Code, C. et al. (red.): Classic Cases in Neuropsychology. Hove: Psychology Press.

Lind, Marianne 1995: Hvordan kan afasiforskning bidra til å belyse normal språkevne? Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 13 (169-186).

Moen, Inger (1993). Perseveration in the Speech of a Patient with Fluent Anomic Aphasia. Clinical Linguistics & Phonetics, vol. 7, no. 1.

Moen, Inger (1993). Phonological deviations in Norwegian conduction aphasia: Testing a model of non-linear phonology. Nordic Journal of Linguistics 16.

Moen, Inger (1992). Word finding problems in a case of fluent aphasia. Louis-Jensen, J. & Poulsen, J.H.W. (red.): The Nordic Languages and Modern Linguistics 7. Tórshavn.

Moen, Inger (1992). Afasi og fonologi. Olsen, A.M.L. & Simensen, A.M. (red.): Om språk og utdanning. Festskrift til Eva Sivertsen.  Oslo: Universitetsforlaget

Moen, Inger (1991). Functional Lateralisation of Pitch Accents and Intonation in Norwegian: Monrad-Krohn's Study of an Aphasic Patient with Altered "Melody of Speech". Brain and Language 41.

Moen, Inger (1990). Forholdet mellom skrift og tale belyst ved eksempler fra afasiforskningen. Norsk Lingvistisk Tidsskrift.

Moen, Inger (1990). A case of the "foreign-accent syndrome". Clinical Linguistics & Phonetics, vol. 4, no.4.

Moen, Inger (1988). Tonelag og intonasjon hos afasirammede: funksjonell lateralisering av tonehøydeforskjeller i hjernen. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 1/2.

Moen, Inger (1986). Distinksjonen "competence" - "performance" i lys av afasiforskning. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 1/2.

Moen, Inger (1980). The Development of Speech and Writing in a Patient with Left Hemisphere Damage, during the First Five Months following Injury. Scandinavian Journal of Logopedics and Phoniatrics, nr. 2.

Publisert 16. jan. 2012 12:17 - Sist endret 16. juni 2014 14:25