Vår forskning om cri du chat-syndrom og språk

Kristoffersen, Kristian Emil 2012: Inflectional morphology in cri du chat syndrome – a case study. Clinical Linguistics & Phonetics, 26(2), 120-134.

Erlenkamp, Sonja, & Kristoffersen, Kristian Emil 2010: Sign communication in cri du chat syndrome. Journal of Communication Disorders, 43, 225-251.

Kristoffersen, Kristian Emil 2009: Grammatical constructions in Cri du chat syndrome: Findings from a case study. Clinical Linguistics & Phonetics, 23(12), 858-871.

Kristoffersen, Kristian Emil 2008a: Speech and language development in cri du chat syndrome – a critical review. Clinical linguistics and phonetics, 41, 179-202.

Kristoffersen, Kristian Emil 2008b: Consonants in cri du chat syndrome: A case study. Journal of communication disorders, 22, 443-457.

Wium, Kristin og Kristoffersen, Kristian Emil 2008: Past tense morphology in cri du chat syndrome: Experimental evidence. Clinical linguistics and phonetics, 22, 401-406.

Wium, Kristin 2006: Preteritumsbøying og verbforståelse hos tre personer med cri du chat-syndrom: eksperimentelle data. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.

Kristoffersen, Kristian Emil 2005: Vowel productions in the speech of three children with cri du chat syndrome. Journal of Multilingual Communication Disorders, 3, 128-132.

Kristoffersen, Kristian Emil 2004a: "Bede nå" - grammatisk forståelse og produksjon hos ei jente med cri du chat-syndrom. Norsk tidsskrift for logopedi, 50 (4), 24-27.

Kristoffersen, Kristian Emil 2004b: Consonant productions in three children with cri du chat syndrome. I: B. E. Murdoch, J. Goozee, B.-M. Wehlan & K. Docking (Eds.), Proceedings of the 26th International Association of Logopaedics and Phoniatrics  2004. Brisbane: IALP.

Kristoffersen, Kristian Emil 2003a: Development of consonants and vowels in a child with cri du chat syndrome. Journal of Multilingual Communication Disorders, 1(3), 194-200.

Kristoffersen, Kristian Emil 2003b: Phonological development in a child with cri du chat syndrome. Nordlyd, 31.

Kristoffersen, Kristian Emil 2003c: Vowel production in cri du chat-syndrome - results from a case study. I: M. J. Solé, D. Recasens & J. Romero (red.), Proceedings from The 15th International Congress of Phonetic Science (pp. 1663-1666). Adelaide, Australia: Causal Production Pty Ltd.

Kristoffersen, Kristian Emil 2002: Rapport frå feltarbeid med eit sterkt språkhemma barn. Norsk tidsskrift for logopedi, 48(2), 8-17.

Publisert 16. jan. 2012 13:01 - Sist endret 10. feb. 2012 09:10