Ekspressive vansker

Ekspressive vansker handler om at barna har problemer med å bruke hele språksystemet og ikke bare med lydene, som ved fonologiske vansker.

Barn med ekspressive språkvansker har problemer med å tilegne seg bøyningssystemet i sitt morsmål, og de kan ha problemer med å plassere ordene i rett rekkefølge i setninger eller de kan utelate ord.

Ofte har barn med ekspressive vansker et begrenset ordforråd, eller de kan ha problemer med å finne de rette ordene når de prater. 

 

Publisert 10. jan. 2012 10:08 - Sist endret 24. jan. 2012 09:41