Fonologiske vansker

Fonologi handler om språkets lydsystem. Barn med fonologiske vansker har problemer med å lære seg språkets lydsystem, og med å uttale ord rett. Disse barna kan være ganske vanskelige å forstå, men de har ikke selv problemer med å forstå det andre sier.

Et barn med fonologiske vansker kan ha et aldersadekvat ordforråd og god setningsoppbygging, og ofte får de fleste barn med fonologiske vansker lydsystemet på plass i løpet av tidlig skolealder.

Samtidig er det noen barn med fonologiske vansker som kan utvikle lese- og skrivevansker, fordi forståelse av et språks lydsystem og evnen til å dele opp og kombinere lyder er viktig når barn skal lære å lese og skrive.

Publisert 10. jan. 2012 10:09 - Sist endret 24. jan. 2012 09:37