Pragmatiske vansker

Pragmatikk er kunnskap om hvordan språket brukes for å kommunisere. Pragmatisk kompetanse handler om hvordan vi utnytter kunnskap om verden, om situasjoen vi befinner oss i og om hva den vi snakker med vet, tenker og ønsker, når vi velger hvilke ord vi skal bruke.

Barn med pragmatiske vansker har problemer med å tilpasse språket sitt til situasjonen de er i, eller med å bruke språket på en sosialt adekvat måte.

Pragmatiske språkvansker ser man særlig hos barn med autismespekterforstyrrelser, men også barn uten disse diagnosene kan ha språkvansker som handler mer om sosial bruk av språk enn om problemer med selve språksystemet. 

 

Publisert 10. jan. 2012 14:18 - Sist endret 24. jan. 2012 09:44