Ekspressive og reseptive språkvansker

Barn med ekspressive og reseptive språkvansker har ikke bare problemer med selv å uttrykke seg, de har også vansker med å forstå det andre sier.

Dette er den mest alvorlige formen for språkvansker, og mange av disse barna utvikler lese- og skrivevansker. Selv når barna har tilegnet seg det rent lesetekniske, vil de kunne ha problemer med å forstå innholdet i det de leser.

Ofte er det ikke slik at ekspressive og reseptive språkvansker går over, og de som er rammet kan slite med språkforståelsesproblemer hele livet. Problemene kan imidlertid ofte minskes ved at forholdene legges til rette og ved at barna får den nødvendige hjelp og støtte fra barnehagen og opp gjennom skolegangen.

 

Publisert 10. jan. 2012 10:09 - Sist endret 24. jan. 2012 09:46