Vår forskning om stamming og kommunikasjon

Lind, M. & Sønsterud, H. (2011). Å avbryte eller fullføre? Et spørsmål om kontekst. Norsk tidsskrift for logopedi, 57 (2), 12-17.

Lind, M., Mørk, M. & Sønsterud, H. (2007). Blikk og samhandling i kommunikasjon med personer som stammer. Norsk tidsskrift for logopedi, 53 (4), 12-17.

Publisert 24. jan. 2012 09:20 - Sist endret 31. jan. 2012 10:28