Nettsider med emneord «Grenser»

Publisert 2. sep. 2022 09:46
Publisert 6. sep. 2021 15:40
Bildet kan inneholde: vinter, snø, turisme, tre, frysing.
Publisert 4. des. 2019 14:15

Denne forskergruppen består av forskere som arbeider innen lingvistikk, litteratur og kulturstudier: Vi er interessert i migrasjon, reelle og metaforiske grenser, og hvordan disse fenomenene former den individuelle og kollektive identiteten.

Utsnitt av vevmønster i mange ulike farger. Foto.
Publisert 31. mai 2019 21:03

Nyere forskning om migrasjons- og migrasjonslitteratur tyder på at vi vil få større innsikt i migrasjonsfortellinger ved å fokusere på de tidsmessige dimensjonene ved integrering, frihetsberøvelse, traumer, krise og forestillinger om framtiden.

Publisert 6. aug. 2014 10:40