Nettsider med emneord «Tid»

Publisert 1. sep. 2022 13:02
Utsnitt av vevmønster i mange ulike farger. Foto.
Publisert 31. mai 2019 21:03

Nyere forskning om migrasjons- og migrasjonslitteratur tyder på at vi vil få større innsikt i migrasjonsfortellinger ved å fokusere på de tidsmessige dimensjonene ved integrering, frihetsberøvelse, traumer, krise og forestillinger om framtiden.

Publisert 11. mars 2014 13:40
Publisert 3. juli 2013 14:50