English

Russland, Sentral-Europa og Balkan (RUSEBAL)

Postadresse Postboks 1003 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36
Niels Treschows hus
0851 OSLO
Telefon +47-22856797
Stedkode 143470

Ansatte

Listen inneholder 11 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Flikke, Geir Professor +47-22845948 99357278 geir.flikke@ilos.uio.no Russisk, Russland, Områdestudier, Sosiale bevegelser, Post-kommunisme, Historie, Politisk kultur, Politisk historie
Gjertsen, Elena A Universitetslektor +47-22855621 e.a.gjertsen@ilos.uio.no Russisk, Russisk språk, Russisk litteratur
Grønn, Atle Professor +47-22856793 atle.gronn@ilos.uio.no Russisk, Semantikk, Pragmatikk, Tempus, Aspekt, Lingvistikk, Sjakkhistorie
Heffermehl, Fabian Forsker +47-22854433 fabian.heffermehl@ilos.uio.no Russland, Litteratur og litteraturvitenskap, Kunstteori, religion
Kolstø, Pål Professor +47-22856799 95186564 (mob) pal.kolsto@ilos.uio.no Russland, russisk, russisk idehistorie, etniske konflikter, ikke anerkjente stater, Nasjonalisme, Nasjonsbygging, Religionshistorie
Mørch, Audun Johannes Førsteamanuensis +47-22856746 +47 958 35 997 a.j.morch@ilos.uio.no Russisk, Russisk litteratur, Litterære utopier og anti-utopier, Urfolkslitteratur, Arktis, Bakhtin.
Nordenstam, Trond Gunnar Dosent +47-22856848 t.g.nordenstam@ilos.uio.no Russisk, Russisk-norsk oversettelse, Tolking, Russisk grammatikk, Fagdidaktikk, Russisk språkhistorie.
Roeren, Anastasia Kriachko Stipendiat +47-22856890 a.k.roeren@ilos.uio.no Eastern Europe, Russia, Balkans, Media use and media effects, Multimodal texts, Nationalism, Nation-building, National identity, Media, Image, Documentary, Archives, Memory
Sarkisyan, Nikolay Stipendiat +47-22856779 nikolay.sarkisyan@ilos.uio.no
Simcic, Eva Stipendiat +47-22856910 eva.simcic@ilos.uio.no
Swigon, Monika Førstekonsulent monika.swigon@ilos.uio.no