Norwegian

Tysk og germansk (TYSGER)

Postal address Postboks 1003 Blindern, 0315 OSLO
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36
Niels Treschows hus
0851 OSLO
Phone +47 22856912
Org. Unit ID 143430