Roar Lishaugen

Associate Professor - Russland, Sentral-Europa og Balkan
Image of Roar Lishaugen
Norwegian version of this page
Phone +47-22845883
Room NT 1112
Username
Visiting address Niels Treschows hus 11th floor Niels Henrik Abels vei 36
Postal address Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Academic Interests

Czech language, literature, and culture. Central Europe. History of the Book and Reading. Reading and readers in totalitarian regimes. Prague School. Cultural Studies. Discourse Analysis.

Higher education and employment history

 

 

Tags: Czech, Central Europe, History of Reading, Book History, Cultural Studies, Discourse Analysis

Publications

 • Lishaugen, Roar & Šmejkalová, Jiřina (2019). Reading East of the Berlin Wall. Publications of the Modern Language Association of America.  ISSN 0030-8129.  134(1)
 • Lishaugen, Roar (2014). Incompatible Reading Cultures: Czech Common Readers and the Soviet Mass Reader Concept in the Early 1950s. Scando-Slavica.  ISSN 0080-6765.  60(1), s 108- 127 . doi: 10.1080/00806765.2014.910004
 • Lishaugen, Roar (2011). Jiří Karásek ze Lvovic. Slovo a smysl - časopis pro mezioborová bohemistická a teoretická.  ISSN 1214-7915.  8(14), s 235- 238
 • Lishaugen, Roar (2011). "'jakási nepěkná neřest' – Homosexualita a socialisticko-realistická literatura", I: Jan Matonoha (red.),  Česká literatura v perspektivách genderu.  Akropolis; Ústav pro českou literaturu AV ČR.  ISBN 978-80-87481-01-1.  kapittel.  s 169 - 178
 • Lishaugen, Roar & Seidl, Jan (2011). Generace Hlasu. Česká meziválečná homoerotická literatura a její tvůrci, I: Martin C. Putna (red.),  Homosexualita v dějinách české kultury.  Academia Press.  ISBN 978-80-200-2000-0.  kapittel.  s 209 - 278
 • Lishaugen, Roar (2006). 'Chlap s chlapem tancovat, totě tak, jak by jedl chléb s chlebem' – Setkání s druhým pohledem queer teorie, I: Alena Zachová; Petr Poslední & Václav Víška (red.),  Setkání s druhým : sborník příspěvků z VI. literární laboratoře Setkání s druhým konané v Hradci Králové 25.-26. ledna 2006.  Gaudeamus.  ISBN 80-7041-692-0.  kapittel.  s 241 - 247
 • Lishaugen, Roar (2006). Za humny společenské konvence. Dílo Jiřího Karáska ze Lvovic ve světle queer, I: Stanislava Fedrova (red.),  Otázky českého kánonu.  Ustav pro ceskou literaturu.  ISBN 80-85778-51-3.  kapittel.  s 372 - 380
 • Lishaugen, Roar (2005). En tsjekkisk roman med polske permer, I: Roar Lishaugen (red.),  Slavoslov till Olof Paulsson. Studier i språk, litteratur och kultur.  Institutionen för slaviska språk, Göteborgs universitet.  ISBN 91-86094-51-3.  kapittel.  s 99 - 113
 • Lishaugen, Roar (2003). Ta pravá, ta naše literatura: Jiří Karásek ze Lvovic jako zakladatel české homosexuální literatury. Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu.  ISSN 0862-6928.  14(4), s 56- 69

View all works in Cristin

 • Lishaugen, Roar & A. Chumak, Lisbeth (2011). Dagny Juel. Kvinnemuseet.  ISBN 978-82-91997-11-7.  86 s.
 • Lishaugen, Roar (red.) (2005). Slavoslov till Olof Paulsson. Studier i språk, litteratur och kultur. Institutionen för slaviska språk, Göteborgs universitet.  ISBN 91-86094-51-3.  256 s.
 • Lishaugen, Roar (2002). Dagny Juel. Tro, håp og undergang. Andresen & Butenschøn AS.  ISBN 82-7694-108-7.  223 s.
 • Lishaugen, Roar (1999). Den seksuelle forbannelsens dikter. Homoseksuell tematikk i Jiří Karásek ze Lvovics 1890-tallslyrikk. Slavisk-baltisk avdeling, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-90250-78-9.  103 s.

View all works in Cristin

 • Lishaugen, Roar (2019). Tsjekkia sett med norske øyne.
 • Lishaugen, Roar (2018). Centrálně řízené čtení: politika čtení za komunistické vlády ve světle současných směrů výzkumu knižní kultury.
 • Lishaugen, Roar (2018). «Folkets livgivende brød» – De nasjonale klassikerne som minnepolitisk redskap.
 • Lishaugen, Roar (2017). Boj o duši českých čtenářů: politika čtení za komunistické vlády ve světle současných směrů výzkumu knižní kultury.
 • Lishaugen, Roar (2017). Kamp om lesernes sjel - tsjekkoslovakisk lesepolitikk på 1950-tallet.
 • Lishaugen, Roar (2017). Milan Kundera - mannen uten fortid. Ny litteratur.  s 37- 42
 • Lishaugen, Roar & Šmejkalová, Jiřina (2017). Counter-culture, escapism or the economy of shortage? Home Libraries in pre-1989 Czechoslovakia.
 • Lishaugen, Roar (2016). En papirrevolusjon – papir som strategisk råvare i etterkrigstidens Tsjekkoslovakia.
 • Lishaugen, Roar (2016). Karel Čapek - forfatter, journalist og humanist.
 • Lishaugen, Roar (2016). Karel Čapek - spisovatel, novinář a humanista.
 • Lishaugen, Roar & Šmejkalová, Jiřina (2016). What Language Does Paper Speak? Materiality of Book Shortages behind the Berlin Wall.
 • Lishaugen, Roar (2014). I Des og dus - tiltaleformer og titulering som oversettelsesnøtter.
 • Lishaugen, Roar (2014). Četbou k převýchově národa: čtenářská kultura za stalinismu.
 • Lishaugen, Roar (2013). How ‘Where’ Makes a Difference: Interpreting and Implementing the Soviet Reading Model in Czech and Polish post-WWII Curricula and Anthologies.
 • Lishaugen, Roar (2013). Med masselesning som redskap — tsjekkiske myndigheters leseoffensiv på 1950-tallet.
 • Lishaugen, Roar (2013). 'Their Work Teaches Us the Correct View of Our Past': Mass Reading of the National Classics in Stalinist Czechoslovakia.
 • Lishaugen, Roar (2012). Reading to become a New Human Being: Czech School Curricula in the 1950s.
 • Lishaugen, Roar (2012). Reconstructing the Czech Reader: Normative Discourse on Readership in the early 1950s.
 • Lishaugen, Roar (2011). Skoro unikum v celé světové literatuře – představy hranického nakladatele Josef Hladkého o homoerotické edici. Kdysi a nedávno : texty o dějinách Hranicka.  ISSN 1804-0659.  2, s 71- 76
 • Lishaugen, Roar (2010). Daniel Vojtěch: Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny. Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století / Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries.  ISSN 1803-9243.  (1), s 123- 127
 • Lishaugen, Roar (2010). Et litterært vennskap - om de nære forbindelsene mellom Sigurd Hoel og den tsjekkiske forfatteren Egon Hostovský.
 • Lishaugen, Roar (2008). Speaking with a Forked Tongue: Double Reading Strategies in Romány tří mágů by Jiří Karásek ze Lvovic.
 • Lishaugen, Roar (2007). Nejistá sezóna jiné literatury. Osudy časopisu Hlas sexuální menšiny. Dějiny a současnost : kulturně historická revue.  ISSN 0418-5129.  (12), s 33- 35
 • Lishaugen, Roar (2003). Hvite og brune kropper – den homoseksuelle i tsjekkeren Jiří Karásek ze Lvovics verk, I: Eva Ahlstedt (red.),  Gränser : populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 4-5 oktober 2003.  Humanistiska fakultetsnämnden, Göteborgs universitet.  ISBN 91-7360-318-X.  kapittel.  s 223 - 230

View all works in Cristin

Published Nov. 24, 2015 1:32 PM - Last modified Aug. 20, 2018 3:50 PM

Projects

No ongoing projects