Roar Lishaugen

Associate Professor - Sentral-Europa og Balkan-studier
Image of Roar Lishaugen
Norwegian version of this page
Phone +47 22845883
Room NT 1112
Username
Visiting address Niels Treschows hus 11th floor Niels Henrik Abels vei 36
Postal address Postboks 1003 Blindern 0316 Oslo

Academic Interests

Czech language, literature, and culture. Central Europe. History of the Book and Reading. Cultural history. Prague School.

Research

My research interests lie in Czech literature and culture, Central-European cultural history, and in the history of the book and reading. I participate in READ-IT (2018-2020), a project aiming to build an investigation tool to identify evidence about 18th-21st century reading in digitized materials and to prepare the ground for a European reading experience database.   

Both individually and with Jiřina Šmejkalová from the Charles University in Prague, I have worked on different aspects of Central-European book and reading culture in the Communist period – lately with a particular interest in paper as a strategic raw material and political tool.

I have published on Czech literature of the Fin de siècle, literature and queer theory, Czech interwar homoerotic literature, and on literature and reception theory, particularly the perspectives of the Prague School.

Background

I hold a PhD in Slavic Languages from the University of Gothenburg (2009) with a thesis on Czech literature. From 2011 to 2015, I worked as a postdoctoral research fellow at ILOS with the project Centrally Controlled Reading - Czech and Polish Reading Culture behind the Iron Curtain 1950-1980.

I have taught Czech at the University of Gothenburg (2004-2011), Czech literature at the Charles University in Prague (2009-2010) and at the University of Hradec Králové, Czechia (2015-2019).

Tags: Czech, Czechia, Central Europe, History of reading, Book history, Cultural history, Literature, Comparative literature

Publications

 • Lishaugen, Roar (2020). « Leur œuvre nous enseigne la vue juste de notre passé » La lecture de masse des classiques nationaux dans la Tchécoslovaquie staliniste, I: Lodovica Braida & Brigitte Ouvry-Vial (red.),  Lire en Europe - Textes, formes, lectures (XVIIIe-XXIe siècles).  Presses Universitaires de Rennes.  ISBN 978-2-7535-8046-6.  chapter.  s 321 - 331
 • Lishaugen, Roar & Šmejkalová, Jiřina (2019). Reading East of the Berlin Wall. Publications of the Modern Language Association of America.  ISSN 0030-8129.  134(1), s 178- 187 . doi: 10.1632/pmla.2019.134.1.178 Full text in Research Archive.
 • Lishaugen, Roar (2014). Incompatible Reading Cultures: Czech Common Readers and the Soviet Mass Reader Concept in the Early 1950s. Scando-Slavica.  ISSN 0080-6765.  60(1), s 108- 127 . doi: 10.1080/00806765.2014.910004
 • Lishaugen, Roar (2011). Jiří Karásek ze Lvovic. Slovo a smysl - časopis pro mezioborová bohemistická a teoretická.  ISSN 1214-7915.  8(14), s 235- 238
 • Lishaugen, Roar (2011). "'jakási nepěkná neřest' – Homosexualita a socialisticko-realistická literatura", I: Jan Matonoha (red.),  Česká literatura v perspektivách genderu.  Akropolis; Ústav pro českou literaturu AV ČR.  ISBN 978-80-87481-01-1.  kapittel.  s 169 - 178
 • Lishaugen, Roar & Seidl, Jan (2011). Generace Hlasu. Česká meziválečná homoerotická literatura a její tvůrci, I: Martin C. Putna (red.),  Homosexualita v dějinách české kultury.  Academia Press.  ISBN 978-80-200-2000-0.  kapittel.  s 209 - 278
 • Lishaugen, Roar (2006). 'Chlap s chlapem tancovat, totě tak, jak by jedl chléb s chlebem' – Setkání s druhým pohledem queer teorie, I: Alena Zachová; Petr Poslední & Václav Víška (red.),  Setkání s druhým : sborník příspěvků z VI. literární laboratoře Setkání s druhým konané v Hradci Králové 25.-26. ledna 2006.  Gaudeamus.  ISBN 80-7041-692-0.  kapittel.  s 241 - 247
 • Lishaugen, Roar (2006). Za humny společenské konvence. Dílo Jiřího Karáska ze Lvovic ve světle queer, I: Stanislava Fedrova (red.),  Otázky českého kánonu.  Ustav pro ceskou literaturu.  ISBN 80-85778-51-3.  kapittel.  s 372 - 380
 • Lishaugen, Roar (2005). En tsjekkisk roman med polske permer, I: Roar Lishaugen (red.),  Slavoslov till Olof Paulsson. Studier i språk, litteratur och kultur.  Institutionen för slaviska språk, Göteborgs universitet.  ISBN 91-86094-51-3.  kapittel.  s 99 - 113
 • Lishaugen, Roar (2003). Ta pravá, ta naše literatura: Jiří Karásek ze Lvovic jako zakladatel české homosexuální literatury. Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu.  ISSN 0862-6928.  14(4), s 56- 69

View all works in Cristin

 • Lishaugen, Roar & A. Chumak, Lisbeth (2011). Dagny Juel. Kvinnemuseet.  ISBN 978-82-91997-11-7.  86 s.
 • Lishaugen, Roar (red.) (2005). Slavoslov till Olof Paulsson. Studier i språk, litteratur och kultur. Institutionen för slaviska språk, Göteborgs universitet.  ISBN 91-86094-51-3.  256 s.
 • Lishaugen, Roar (2002). Dagny Juel. Tro, håp og undergang. Andresen & Butenschøn AS.  ISBN 82-7694-108-7.  223 s.
 • Lishaugen, Roar (1999). Den seksuelle forbannelsens dikter. Homoseksuell tematikk i Jiří Karásek ze Lvovics 1890-tallslyrikk. Slavisk-baltisk avdeling, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-90250-78-9.  103 s.

View all works in Cristin

 • Lishaugen, Roar (2021). Synes du fire kasus er i minste laget? Tsjekkisk gir deg sju!.
 • Lishaugen, Roar (2021). Tsjekkisk: pravdoláskař.
 • Lishaugen, Roar (2020). Noen utfordringer med å oversette fra tsjekkisk til norsk.
 • Lishaugen, Roar (2020). The almighty censor and the manipulated reader: The challenging notion of "censorship" in Cold War historical analysis.
 • Lishaugen, Roar (2019). Tsjekkia sett med norske øyne.
 • Lishaugen, Roar; Gammelgaard, Karen; Blekastad, Tor Arin & Ugelstad Aas, Endre (2019). I dybden: Milada Blekastad.
 • Lishaugen, Roar & Šmejkalová, Jiřina (2019). The Book as a Myth Breaker in Historical Analysis.
 • Lishaugen, Roar (2018). Centrálně řízené čtení: politika čtení za komunistické vlády ve světle současných směrů výzkumu knižní kultury.
 • Lishaugen, Roar (2018). «Folkets livgivende brød» – De nasjonale klassikerne som minnepolitisk redskap.
 • Lishaugen, Roar (2017). Boj o duši českých čtenářů: politika čtení za komunistické vlády ve světle současných směrů výzkumu knižní kultury.
 • Lishaugen, Roar (2017). Dagny Juel fra en biografs ståsted.
 • Lishaugen, Roar (2017). Kamp om lesernes sjel - tsjekkoslovakisk lesepolitikk på 1950-tallet.
 • Lishaugen, Roar (2017). Milan Kundera - mannen uten fortid. Ny litteratur.  s 37- 42
 • Lishaugen, Roar & Šmejkalová, Jiřina (2017). Counter-culture, escapism or the economy of shortage? Home Libraries in pre-1989 Czechoslovakia.
 • Lishaugen, Roar (2016). En papirrevolusjon – papir som strategisk råvare i etterkrigstidens Tsjekkoslovakia.
 • Lishaugen, Roar (2016). Karel Čapek - forfatter, journalist og humanist.
 • Lishaugen, Roar (2016). Karel Čapek - spisovatel, novinář a humanista.
 • Lishaugen, Roar & Šmejkalová, Jiřina (2016). What Language Does Paper Speak? Materiality of Book Shortages behind the Berlin Wall.
 • Lishaugen, Roar (2014). I Des og dus - tiltaleformer og titulering som oversettelsesnøtter.
 • Lishaugen, Roar (2014). Četbou k převýchově národa: čtenářská kultura za stalinismu.
 • Lishaugen, Roar (2013). How ‘Where’ Makes a Difference: Interpreting and Implementing the Soviet Reading Model in Czech and Polish post-WWII Curricula and Anthologies.
 • Lishaugen, Roar (2013). Med masselesning som redskap — tsjekkiske myndigheters leseoffensiv på 1950-tallet.
 • Lishaugen, Roar (2013). 'Their Work Teaches Us the Correct View of Our Past': Mass Reading of the National Classics in Stalinist Czechoslovakia.
 • Lishaugen, Roar (2012). Reading to become a New Human Being: Czech School Curricula in the 1950s.
 • Lishaugen, Roar (2012). Reconstructing the Czech Reader: Normative Discourse on Readership in the early 1950s.
 • Lishaugen, Roar (2011). Skoro unikum v celé světové literatuře – představy hranického nakladatele Josef Hladkého o homoerotické edici. Kdysi a nedávno : texty o dějinách Hranicka.  ISSN 1804-0659.  2, s 71- 76
 • Lishaugen, Roar (2010). Daniel Vojtěch: Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny. Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století / Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries.  ISSN 1803-9243.  (1), s 123- 127
 • Lishaugen, Roar (2010). Et litterært vennskap - om de nære forbindelsene mellom Sigurd Hoel og den tsjekkiske forfatteren Egon Hostovský som munnet ut i "Den gule serie"..
 • Lishaugen, Roar (2008). Speaking with a Forked Tongue: Double Reading Strategies in Romány tří mágů by Jiří Karásek ze Lvovic.
 • Lishaugen, Roar (2007). Nejistá sezóna jiné literatury. Osudy časopisu Hlas sexuální menšiny. Dějiny a současnost : kulturně historická revue.  ISSN 0418-5129.  (12), s 33- 35
 • Lishaugen, Roar (2003). Hvite og brune kropper – den homoseksuelle i tsjekkeren Jiří Karásek ze Lvovics verk, I: Eva Ahlstedt (red.),  Gränser : populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 4-5 oktober 2003.  Humanistiska fakultetsnämnden, Göteborgs universitet.  ISBN 91-7360-318-X.  kapittel.  s 223 - 230

View all works in Cristin

Published Nov. 24, 2015 1:32 PM - Last modified Oct. 30, 2019 3:41 PM

Projects

No ongoing projects