Nasjonale minoriteter – assimilasjon eller kulturell bevaring?

Diskusjonen om nasjonale minoriteters rettigheter har stått på den europeiske dagsorden i en årrekke. Eva Sarfi tar opp problematikken, og løfter frem sentrale spørsmål.

A yellow brick wall tagged with "Catalonia is not Spain" in red

Beskyttelse av nasjonale minoriteter

Artikkelen analyserer hvordan sentrale internasjonale organisasjoner har forsøkt å løse problemstillinger knyttet til beskyttelse av nasjonale mindretallsbefolkninger, fra president Woodrow Wilsons visjon for Folkeforbundet i 1915, til EUs håndtering av katalansk uavhengighet over hundre år senere.

Utfordringer med vern av minoriteter

Eva Sarfi tar opp en rekke sentrale spørsmål: Hvordan kan internasjonale organisasjoners krav om å overholde minoritetsrettigheter forenes med prinsippet om staters suverenitet? Hva var minoritetspolitikkens langsiktige mål: at minoriteter skal smelte inn i majoritetsbefolkningen eller at deres kultur skal vernes og styrkes? Hva er forholdet mellom menneskerettigheter og minoritetsrettigheter – kan individuelle menneskerettigheter være et godt utgangspunkt for å sikre minoriteter rettigheter?

 

Les hele artikkelen i Fortid.

By Eva Sarfi
Published Oct. 2, 2019 4:12 PM - Last modified Oct. 2, 2019 4:12 PM